Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů - banner

Provozovatelem herního portálu BeastBlock.cz je:

dále jen BeastBlock.cz.

1. Právní předpisy - banner
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s:

 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018
 • Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, který vstoupil v platnost dne 24. 4. 2019

Zpracování osobních údajů je prováděno BeastBlock.cz.

BaestBlock.cz sbírá některé relevantní osobní údaje pro správné fungování obchodu, webových rozhraní, přidružených internetových stránek, serverů, služeb a virtuálních prostor.

Žádný osobní údaj, který zpracováváme, nespadá do některé ze zvláštních kategorií (tzv. citlivých) osobních údajů (rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, údaje vypovídající o majetku nebo majetkových poměrech a podobně).

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme v souladu s platnými právními předpisy, abychom byli schopni poskytnout všechny naše služby.

V případě dotazů ohledně těchto pravidel nebo v případě, že si budete přát vykonat některé ze svých práv uvedených v čl. 6 níže, nás prosím neváhejte kontaktovat na jedné z výše uvedených adres.

2. Získávání osobních údajů - banner
Získáváme a shromažďujeme informace následujícími způsoby:

 • registrací Minecraft účtu nebo napojením na Minecraft server
 • objednáním zboží/služeb
 • registrací na Informačním panelu serveru (https://beastblock.cz/client)
 • dobrovolné a vědomé sdílení informací a vyplnění formulářů

3. Zpracovávané osobní údaje - banner
Údaje zpracované na herním portálu BeastBlock.cz jsou:

3.1. Identifikační údaje
 • Herní jméno (dále jen "nick")
  • Účel: rozeznání uživatele ve hře Minecraft a uživatelského účtu na webovém rozhraní.
  • Doba: permanentní
 • Přístupové heslo v zašifrované formě (dále jen "heslo")
  • Účel: Zvýšení bezpečnosti herního účtu ve hře Minecraft a uživatelského účtu na webovém rozhraní.
  • Doba: po dobu existenci herního účtu
 • IP adresa
  • Účel: Zvýšení bezpečnosti herního účtu ve hře Minecraft a uživatelského účtu na webovém rozhraní, provádění analýz a statistik.
  • Doba: 1 rok
  • IP adresa je také ukládána v logu Minecraft serverů a ostatních služeb.
3.2. Údaje zpracované při vytvoření objenávky:
 • Celé jméno a příjmení
  • Účel: Identifikace platby
  • Doba: 2 roky od vytvoření objednávky
 • Doručovací/fakturační adresa
  • Účel: Identifikace platby v případě řešení právních sporů
  • Doba: 2 roky od vytvoření objednávky
 • E-mailová adresa
  • Účel: Identifikace platby a odeslání informací ohledně objenávky
  • Doba: 2 roky od vytvoření objednávky

3.3 Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb:

 • Provozní údaje
 • Logy přístupů

3.4 Provoz webového rozhraní a fungování přidružených služeb:

 • IP adresa a detaily datového spojení
 • Datum a čas prováděných akcí
 • Detaily o přihlášení do webových rozhraní přidružených služeb

Veškerý obsah, který uživatel v rámci webových rozhraní a Minecraft serveru zveřejňuje, či sdílí se identifikuje a váže k jeho účtu.

Osobní údaje mohou být zpracovávány jak manuálně (s přístupem osob pověřených BeastBlock.cz), tak automatizovaně.

Výše vypsané údaje zpracováváme z důvodu plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů BeastBlock.cz:

 • Zajišťování provozu služeb, poskytování služeb
 • Zaznamenávání detailů o všech platebních transakcích
 • Zajištění bezpečnosti všech uživatelů a jejich dat
 • Účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány
 • Kroky spojené s identifikací uživatele
 • Zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv BeastBlock.cz
 • Evidence využívání našich webových stránek, aplikací a přidružených služeb
 • Provádění analýz a statistik využívání našich služeb

4. Uchovávání zpracovaných údajů - banner
Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány výhradně v rámci zemí Evropské unie.

Ukládání dat v elektronické podobě - provádíme za pomocí služeb poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datového úložiště.

5. Zabezpečení osobních údajů - banner
Zabezpečení dat s osobními údaji je pro nás velkou prioritou. Snažíme se, aby se s osobními údaji zacházelo bezpečně a podle těchto zásad. Zaručujeme, že data nebudou nikdy zveřejněna bez povolení uživatele.

Přístup k osobním údajům omezujeme na minimum osob, které potřebují údaje znát, aby mohli řádně plnit své povinnosti. Pouze Vedení a Majitel má přístup ke všem zpracovaným údajům.

6. Práva - banner
Jako uživatel máte podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

 • Právo přistupovat a nahlížet do osobních údajů, které jsou o uživateli zpracovány
 • Právo na opravu včetně toho, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti
 • Právo na výmaz svých osobních údajů
 • Právo požadovat vysvětlení
 • Právo na omezení rozsahu zpracování osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat proti tomuto zpracování stížnost na nás nebo u dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů

Tyto právo můžete uplatnit využitím e-mailového kontaktu [email protected] nebo v Ticket systému na Discord serveru Beastblock.cz.

7. Změny zásad - banner
Veškeré změny, které učiníme, budou publikovány na této webové stránce a bude-li to vhodné a možné, upozorníme na tuto změnu rovněž vybraným komunikačním kanálem.

Kontakt - banner
V případě dotazů ohledně použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoliv svá práva neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailového kontaktu [email protected] nebo v Ticket systému na Discord serveru BeastBlock.cz.

Poslední úprava proběhla dne 24.08.2022, kdy nabývá platnosti a nahrazuje veškeré dříve vydané verze Zásad zpracování osobních údajů.