Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů - banner

Provozovatelem herního portálu BeastBlock.cz je:

 • Petr Onesork, se sídlem: Žežická 658/45, Ústí nad Labem 400 07, Česká republika,
 • identifikačním číslem (IČO): 17381860
 • a e-mailem: [email protected].

(dále jen „BeastBlock.cz“ nebo „herní portál BeastBlock.cz“).

1. Právní předpisy - banner

 • Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s:

  • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018
  • Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, který vstoupil v platnost dne 24. 4. 2019
 • Zpracování osobních údajů je prováděno BeastBlock.cz.

 • BeastBlock.cz sbírá některé relevantní osobní údaje pro správné fungování obchodu, webových rozhraní, přidružených internetových stránek, serverů, služeb a virtuálních prostor.

 • Žádný osobní údaj, který zpracováváme, nespadá do některé ze zvláštních kategorií (tzv. citlivých) osobních údajů (rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, údaje vypovídající o majetku nebo majetkových poměrech a podobně).

 • Osobní údaje zpracováváme a archivujeme v souladu s platnými právními předpisy, abychom byli schopni poskytnout všechny naše služby.

 • V případě dotazů ohledně těchto pravidel nebo v případě, že si budete přát vykonat některé ze svých práv uvedených v čl. 6 níže, nás prosím neváhejte kontaktovat na jedné z výše uvedených adres.

2. Získávání osobních údajů - banner

 • Získáváme a shromažďujeme informace následujícími způsoby:

  • registrací Minecraft účtu nebo napojením na Minecraft server
  • objednáním zboží/služeb
  • registrací na Informačním panelu serveru (https://beastblock.cz/client)
  • dobrovolné a vědomé sdílení informací a vyplnění formulářů

3. Zpracovávané osobní údaje - banner

 • Údaje zpracované na herním portálu BeastBlock.cz jsou:
3.1. Identifikační údaje
 • Herní jméno (dále jen "nick")
  • Účel: rozeznání uživatele ve hře Minecraft a uživatelského účtu na webovém rozhraní.
  • Doba: permanentní
 • Přístupové heslo v zašifrované formě (dále jen "heslo")
  • Účel: Zvýšení bezpečnosti herního účtu ve hře Minecraft a uživatelského účtu na webovém rozhraní.
  • Doba: po dobu existenci herního účtu
 • IP adresa
  • Účel: Zvýšení bezpečnosti herního účtu ve hře Minecraft a uživatelského účtu na webovém rozhraní, provádění analýz a statistik.
  • Doba: 1 rok
  • IP adresa je také ukládána v logu Minecraft serverů a ostatních služeb.
3.2. Údaje zpracované při vytvoření objenávky:
 • Celé jméno a příjmení
  • Účel: Identifikace platby
  • Doba: 2 roky od vytvoření objednávky
 • Doručovací/fakturační adresa
  • Účel: Identifikace platby v případě řešení právních sporů
  • Doba: 2 roky od vytvoření objednávky
 • E-mailová adresa
  • Účel: Identifikace platby a odeslání informací ohledně objenávky
  • Doba: 2 roky od vytvoření objednávky

3.3 Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb:

 • Provozní údaje
 • Logy přístupů

3.4 Provoz webového rozhraní a fungování přidružených služeb:

 • IP adresa a detaily datového spojení

 • Datum a čas prováděných akcí

 • Detaily o přihlášení do webových rozhraní přidružených služeb

 • Veškerý obsah, který uživatel v rámci webových rozhraní a Minecraft serveru zveřejňuje, či sdílí se identifikuje a váže k jeho účtu.

 • Osobní údaje mohou být zpracovávány jak manuálně (s přístupem osob pověřených BeastBlock.cz), tak automatizovaně.

 • Výše vypsané údaje zpracováváme z důvodu plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů BeastBlock.cz:

  • Zajišťování provozu služeb, poskytování služeb
  • Zaznamenávání detailů o všech platebních transakcích
  • Zajištění bezpečnosti všech uživatelů a jejich dat
  • Účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány
  • Kroky spojené s identifikací uživatele
  • Zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv BeastBlock.cz
  • Evidence využívání našich webových stránek, aplikací a přidružených služeb
  • Provádění analýz a statistik využívání našich služeb

4. Uchovávání zpracovaných údajů - banner

 • Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány výhradně v rámci zemí Evropské unie.

 • Ukládání dat v elektronické podobě - provádíme za pomocí služeb poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datového úložiště.

5. Zabezpečení osobních údajů - banner

 • Zabezpečení dat s osobními údaji je pro nás velkou prioritou. Snažíme se, aby se s osobními údaji zacházelo bezpečně a podle těchto zásad. Zaručujeme, že data nebudou nikdy zveřejněna bez povolení uživatele.

 • Přístup k osobním údajům omezujeme na minimum osob, které potřebují údaje znát, aby mohli řádně plnit své povinnosti. Pouze Vedení a Majitel má přístup ke všem zpracovaným údajům.

6. Práva - banner

 • Jako uživatel máte podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

  • Právo přistupovat a nahlížet do osobních údajů, které jsou o uživateli zpracovány
  • Právo na opravu včetně toho, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti
  • Právo na výmaz svých osobních údajů
  • Právo požadovat vysvětlení
  • Právo na omezení rozsahu zpracování osobních údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo podat proti tomuto zpracování stížnost na nás nebo u dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Tyto právo můžete uplatnit využitím e-mailového kontaktu [email protected] nebo v Ticket systému na Discord serveru Beastblock.cz.

7. Změny zásad - banner

 • Veškeré změny, které učiníme, budou publikovány na této webové stránce a bude-li to vhodné a možné, upozorníme na tuto změnu rovněž vybraným komunikačním kanálem.

Kontakt - banner

 • V případě dotazů ohledně použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoliv svá práva neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailového kontaktu [email protected] nebo v Ticket systému na Discord serveru BeastBlock.cz.

 • Poslední úprava proběhla dne 24.08.2022*, kdy nabývá platnosti a nahrazuje veškeré dříve vydané verze Zásad zpracování osobních údajů.

* Dne 18.03.2023 proběhla pouze změna grafického vzhledu stránky.