😎
Základ
Nejdříve bychom měli pochopit základy rezidencí. Jen tak vám dokážou pomoci v případě nouze. Podívejte se na krátký manuál.

Vytvoření rezidence

Odstranění rezidence

Last modified 24d ago